Kancelaria Radcy Prawnego Marleny Sobańskiej istnieje od 2005r. Założycielem Kancelarii jest mecenas Marlena Sobańska. Kancelaria Radcy Prawnego Marleny Sobańskiej jest firmą prawniczą, ukierunkowaną na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych. Siedziba Kancelarii znajduje się w Łodzi przy ul. Milionowej 64. Jakość świadczonych usług i satysfakcja Klientów stanowią dla nas priorytet.

 

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje m.in. stałą obsługę prawną:
- podmiotów gosp., spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych
- stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych etc,

a także m.in.:


- pomoc prawną świadczoną osobom prywatnym (rozwody, spadki, zachowki, władza rodzicielska, polisy posagowe),
- windykację wierzytelności,
- doradztwo i porady prawne,
- sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, innych aktów prawnych,
- zastępstwo procesowe oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,
- zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
- udział w negocjacjach, konsultacjach prawnych,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości.

Kancelaria współpracuje z:
- firmami windykacyjnymi co umożliwia prowadzenie egzekucji w trybie pozasądowym.
- biegłymi tłumaczami ( j. angielski ,j. niemiecki),
- firmami zajmującymi sie  pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej. 

Sposoby współpracy :
Świadczenie pomocy prawnej przez naszą Kancelarię odbywa się w ramach:

1. stałych umów obejmujących umówione wynagrodzenie ryczałtowe. Ta forma świadczenia pomocy prawnej gwarantuje udział radcy prawnego w rozwiązywaniu każdego problemu prawnego klienta. Umowy stałe określają częstotliwość wizyt radcy prawnego w siedzibie klienta, które służą wyjaśnianiu wątpliwości prawnych, kompletowaniu dokumentów niezbędnych w prowadzeniu postępowań sądowych, konstruowaniu i opiniowaniu umów. W/w umowy zobowiązują ponadto kancelarię do stałego świadczenia pomocy prawnej ponad umówiony czas za pośrednictwem elektronicznych form przekazu informacji

2. doraźnych umów, na podstawie których przyjmowane są:
- konkretne sprawy sądowe i administracyjne,
- sporządzanie i opiniowanie umów ,sporządzane aktów założycielskich spółek ,
- udział w negocjacjach umów,
- doraźne konsultacje prawne,
- sporządzanie opinii prawnych,
- windykacja należności .

Nadto oferujemy dokonywanie w imieniu naszego klienta zgłoszeń deklaracji INTRASTAT.

 
Kancelaria Radcy Prawnego
Marlena Sobańska
ul. Milionowa 64
92-310 Łódź
Tel. 0 608 39 22 06
email: kancelaria@sobanska.eu

więcej